impressie maken luchtfoto's

Goede voorbereiding is het halve werk

Input van onze opdrachtgevers

Om een passende prijsopgave te kunnen doen voor het maken van luchtfoto's, vragen wij om van elk te fotograferen project een kaartje aan te leveren. In zo'n kaartje zijn de contouren van het te fotograferen project ingetekend. Het intekenen van contouren en maken van kaarten is eenvoudig zelf te doen, aan de hand van de onderstaande tien stappen.

Bij opdracht biedt het kaartmateriaal ons houvast tijdens het navigeren naar en het 'invliegen' van elk project.

Wij willen benadrukken dat kaartmateriaal waarbij projecten door middel van een stip zijn aangeduid, in principe NIET bruikbaar is om een goede prijsopgave te kunnen doen. Tevens helpt 'een stip op de kaart' ons niet bij het kunnen vinden van het projectgebied.

1

Start Google Earth

De voorbeelden hierna zijn gebaseerd op Google Earth. Start de app en ga verder bij stap 2. Beschik je niet over de Google Earth app? Download 'm dan hier.

toelichting-aanleveren-kaartmateriaal-01

2

Zoom in op het projectgebied

Zorg dat je het te fotograferen gebied geheel in beeld brengt. Gebruik de 'klik-en-sleep' functie van je muis, in combinatie met het scrollwieltje.

toelichting-aanleveren-kaartmateriaal-01

3

Activeer de functie 'Polygoon'

Klik in de menubalk op 'Toevoegen' en vervolgens op 'Polygoon'.

toelichting-aanleveren-kaartmateriaal-02

4

Geef de polygoon een naam

Elke polygoon hoort een unieke naam te krijgen. Vul in het invulvakje een korte naam c.q. omschrijving in. Druk daarna NIET op de 'OK'-button.

toelichting-aanleveren-kaartmateriaal-03

5

Stel de polygoon in

Onder 'Lijnen' stel je de kleur en de dikte in. Kies een kleur waardoor de polygoon duidelijk herkenbaar is. Stel tevens een dikte in. Hierdoor valt de polygoon nog meer op. Stel onder 'Gebied' de transparantie in op '0%'. Je klik nog steeds NIET op de 'OK'-button. Mogelijk moet je het dialoogvenster 'Google Earth - Nieuw Polygoon' verplaatsen om je polygoon te kunnen tekenen (zie de stap hierna). Het dialoogvenster blijft gedurende het tekenen dus actief.

toelichting-aanleveren-kaartmateriaal-04

6

Teken de polygoon

De polygoon wordt een gesloten figuur. Klik in de buurt van je projectgrens om het beginpunt van de polygoon te plaatsen. Klik vervolgens op een volgend punt. Herhaal dit tot je weer in de buurt van het beginpunt bent. Om de polygoon te sluiten klik je in het dialoogvenster 'Google Earth - Nieuw Polygoon' op de 'OK'-button. het venster sluit en de polygoon is geplaatst.

toelichting-aanleveren-kaartmateriaal-05

7

Activeer de functie 'Afdrukken'.

Klik in de menubalk op 'Bestand' en vervolgens op 'Afdrukken'.

toelichting-aanleveren-kaartmateriaal-08

8

Geef de kaart een naam

Geef de kaart een korte en duidelijke beschrijving. Je kunt er voor kiezen om de naam te gebruiken, die je bij stap 4 hebt gekozen.

toelichting-aanleveren-kaartmateriaal-09

9

Bewaar de kaart als PDF-bestand

Voordat je de kaart als PDF-bestand gaat bewaren, controleer je éérst de pagina-instellingen. Klik daartoe op de knop 'Pagina-instellingen', die je onder de menubalk aantreft. Controleer in het dialoogvenster wat dan verschijnt, of het formaat op 'A4' is ingesteld én dat de afdrukstand 'Liggend' is. Pas dit zo nodig aan en sluit vervolgens het dialoogvenster door op 'OK' te klikken. Vervolgens klik je op de knop 'PDF opslaan'; eveneens te vinden onder de menubalk. De afbeelding hieronder toont dit. Sla het PDF-bestand op en gebruik bij voorkeur als bestandsnaam de naam die je hebt gebruikt bij stap 9.

toelichting-aanleveren-kaartmateriaal-10

10

Verstuur het kaartmateriaal

Gebruik bij voorkeur de online service WeTransfer om het kaartmateriaal te versturen. In het veld 'E-mail naar' vul je 'info@andrasschuh.com' in.

Vragen?

Mocht je vragen hebben of hulp willen? Bel gerust.